Novinky ze světa inovací

B.P. Medical využívá biologicky cenné látky řas a sinic

Řasy a sinice obsahují mnoho látek, které lze využít k nesčetnému počtu aplikací, nejenom v potravinářském průmyslu, ale i v zemědělské prvovýrobě při produkci takzvaných biopotravin. Samozřejmostí je i aplikace jako potravní doplňky, nemluvě o celé řadě využitelných látek pro kosmetiku. „Biologicky aktivní látky z autotrofních mikroorganismů mají i antimykotické a protizánětlivé účinky, což je ovšem námětem pro další výzkumné aktivity akademické sféry,“ doplňuje ředitel firmy Ing. Vítězslav Březina.

Vědci z Masarykovy univerzity mají nový patent

Látka, která se získává z některých druhů rostlin, umožňuje označit buněčná jádra. Vědecký tým zjistil, že na tomto základě je možné rozlišit množství DNA v jednotlivých buňkách, a tím například určit druhy krevních buněk nebo fáze buněčného cyklu. Makarpin si získává především z vlaštovičníku. Vyzařuje jasnou fluorescenci ve žluté až červené oblasti viditelného spektra, a zároveň proniká velmi rychle do živých buněk, kde se okamžitě váže na DNA a menší mírou i na RNA.

Diagnostika poškození DNA

Na druhé straně jsou případy opravdu těžkých kuřáků, kteří přesto rakovinou neonemocní. K zodpovězení otázky, proč tomu tak je, co se s poškozenými buňkami děje a jak rakovinu včas rozpoznat, by měl přispět výzkum Jana Přibyla a jeho kolegů z Národního centra pro výzkum biomolekul s názvem "Diagnostika poškození DNA polyaromatickými sloučeninami použitím nanotechnologických a bioanalytických metod pro včasnou detekci karcinomu".                    obr. 1 – příklad polyaromatického uhlovodíku: benzo(a)pyren Polyaromatické uhlovodíky jsou polutanty, které jsou obsaženy v cigaretovém kouři, ale nejen tam.

Česká republika dostane peníze od Evropské unie

ČR může v příštích letech ze strukturálních fondů EU čerpat celkem 26,7 miliardy eur, tedy asi 750 miliard Kč. Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek (KDU-ČSL) v Bruselu přijal z rukou eurokomisařky pro regionální rozvoj Danuty Hübnerové finální rozhodnutí. Peníze zatím ČR ale nedostane. Před čerpáním peněz je nutné, aby komise schválila i jednotlivé české operační programy, kterých je celkem 24.

Biopaliva první generace aneb co všechno můžeme již dnes nalévat do nádrží aut

Všechny biopaliva mají společný původ a tím je biomasa. Pro naše potřeby můžeme jako biomasu označit veškerou organickou hmotu vzniklou především fotosyntézou, tedy rostliny. Do biomasy spadá také živočišná a mikrobní biomasa, které však zatím nejsou pro přípravu biopaliv tolik důležité. Dobrou vlastností rostlinné biomasy je její obnovitelnost.

Modrá čtvrť

Modrou barvu jsem použil jen s ohledem na modré oceány, o kterých se v moderním managementu hodně mluví. Malí prodejci se snaží čelit velkým hráčům nebo s nimi dokonce bojují. Ale takový boj nemůžou nikdy vyhrát . Správné je, když se snaží velkým hráčům vyhnout.

Zpřísnění legislativy na ochranu duševního vlastnictví

Zpřísnění legislativy na ochranu duševního vlastnictví je na obzoru ve Spojených státech. Republikánský kongresman Steve Chabot představil návrh zákona s názvem Intellectual Property Enhanced Criminal Enforcement Act, který přináší zajímavou novinku: pokusy o porušení práv k duševnímu vlastnictví trestá stejně, jako by se tak opravdu stalo. Navržený zákon obsahuje i další lahůdky. Postižení držitelé práv k duševnímu vlastnictví nemusí prokazovat způsobenou škodu a mohou její vyčíslení nechat na soudu (v zákonném rozmezí 750 až 30 000 dolarů za jedno předmětné dílo).

Národní zpráva Eurobarometr 67.2

Upozorňuje rovněž na nejdůležitější rozdíly ve srovnání s jinými státy. Jedna se o šestou zprávu od doby, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie. Výzkum veřejného mínění, na jehož základě byla tato zpráva zpracována, se uskutečnil mezi 1. 043 občany České republiky v období 13.

Budeme do aut tankovat ovoce?

Ve 21. čísle prestižního časopisu Nature publikovala skupina vědců Wisconsin-Madisonské univerzity článek o chemické reakci vedoucí od cukrů k biopalivu 2,5 – dimethylfuranu (DMF). Jako vstupní surovina k výroby biopaliva tedy mohou sloužit cukernaté plodiny obsahující fruktózu, především tedy ovoce. Chemická přeměna cukru na DMF je známá již delší dobu, ale dosavadní technologie byly náročné a nerentabilní.

Příjem žádostí do Rozvoje skončil

  Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu do programu Rozvoj 1. března 2007, příjem žádostí skončil posledního červencového dne. Podnikatelé mohou získat až 826 milionů korun. „O tento program byl ze strany podnikatelů nebývalý zájem.