Novinky ze světa inovací

Evropský vynálezce roku

18. dubna 2007 byly v Mnichově slavnostně předány ceny Evropského vynálezce roku (European Inventor of the Year). Ocenění pod záštitou Evropské komise je udělováno týmům či jednotlivcům, kteří významně přispívají k inovacím v Evropě. Tento rok byli oceněni: Dr Franz Lärmer a Andrea Urban z německé firmy Bosch za revoluční senzorovou technologii pro automobilový průmysl, Catia Bastioli a její tým v kategorii MSP za biodegradační plasty, Dr Joseph P.

Nový produkt k financování výzkumu a inovací

Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB) podepsaly 5. června 2007 smlouvu o spolupráci ustavující nový nástroj na sdílení rizik Risk Sharing Finance Facility. Tento nový nástroj pomůže rozšířit financování vědecko-výzkumných a inovačních aktivit pro subjekty, které mají často v důsledku velké míry nejistoty a rizikovosti větší obtíže v získávání financí než tradiční podnikatelé. RSFF – průnik 7.

Bavlník – rostlina, která zažene hlad?

Bavlník (latinsky Gossypium) je rod zahrnující asi 40 druhů dvouděložných rostlin z čeledi slézovitých. Jedná se o tropické nebo subtropické rostliny. Některé druhy se pěstují lidé již po tisíciletí (některé prameny uvádějí že Egypťané používali bavlněné tkaniny již před 12 000 let) především na výrobu textilního vlákna – bavlny. Není bez zajímavosti, že archeologické nálezy z Mexika naznačují, že bavlník byl nezávisle domestifikován v Indii a v jižní Americe.

Programy pro podporu podnikání

  Vyhlášení programu START Příjem žádostí o poskytnutí bezúročného úvěru a zvýhodněné záruky bude zahájen 2. července 2007 a ukončen 31. prosince 2008. Program je zaměřen na realizaci podnikatelských projektů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem, a to poskytnutím podpory ve formě bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru.

Jak je to doopravdy s podporou aplikovaného výzkumu na VŠ?

Jedním z mezinárodních projektů, na kterých v současné době pracuje Virtuální inovační park (VIP park), je Gate2Start zaměřený na podnikatelské přístupy při realizaci aplikovaného výzkumu v sektoru ICT. Projekt je součástí širší iniciativy Europe Innova. 14. června uspořádali v Brně úvodní seminář určený především pro výzkumné pracovníky vysokých škol, začínající ICT firmy a zástupce technologických inkubátorů a útvarů pro transfer technologií.

Rektoři českých vysokých škol o spolupráci s průmyslem

Kulatého stolu týdeníku Ekonom se zúčastnili rektoři prof. Richard Hindls z VŠE, prof. Vlastimil Růžička z VŠCHT a prof. Václav Havlíček z ČVUT.

Novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Dne 12. července 2007 nabyl účinnosti zákon č. 171/2007 Sb. , kterým se mění zákon č.

Čeští vědci posílají enzymy do vesmíru

Tento výzkumný projekt je důležitý pro výrobu léků nebo modernizaci biosenzorů, vysvětlil člen výzkumné skupiny Jiří Damborský. Vědci chtějí vyslat do vesmíru proteiny ve speciálním stroji, kde mohou být lepší podmínky k jejich krystalizaci. Proteinů jsou statisíce druhů. Přesná struktura je známa asi u 42.

Analýza komunikace výzkum-výroba

V ČR zatím nedošlo k intenzivnímu propojení výzkumu na vysokých školách s potřebami praxe průmyslových firem. Týká se to však nejen oblasti automatizace, ale i jiných oblastí. Problematika komunikace mezi oblastí výzkumu a oblastí výroby je velmi rozsáhlá a spadá do obecnější oblasti vztahu teorie-praxe. Proto v tomto příspěvku bude redukována na komunikaci mezi dvěma druhy prvků: vysokými školami výrobními podniky Konstruktivní komunikace mezi vysokými školami a průmyslem musí vycházet ze systémových zásad, má-li být efektivní a má-li tvořit základ k dlouhotrvající spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje.

Strokom vyvíjí komponenty pro dieslové motory

Jedním z nich je šestadvacetiletý absolvent Vysokého učení technického v Brně Pavel Bareš, který rozvíjí nápad svého kolegy na inovaci systému vstřikování paliva a na základě tohoto nápadu založil firmu Strokom. „Předpokládám, že nápad je aplikovatelný na většinu levnějších dieslových motorů,“ vysvětluje Bareš. „Samozřejmě od prvotní myšlenky do vzniku prvního prototypu je dlouhá cesta, stejně tak jako od prototypu k funkčním vzorkům a pak do vlastní výroby,“ dodal. Zvláště poslední fáze je podle něj bezesporu doménou velkých renomovaných firem a mladý konstruktér by považoval za úspěch, pokud se mu podaří předat štafetu vývoje pro sériovou výrobu potenciálnímu zájemci potom, co prokáže fungování svého systému.