Novinky ze světa inovací

Vznik nové technologické agentury

Primární zdroj peněz proto bývá specifikován jako tři F - „family, friends and fools“. Pokud člověk neuspěje u své rodiny ani u svých přátel má ještě šanci získat finance pro svůj projekt v podobě tzv. rizikového kapitálu. Kde vzít na rozjezd podnikání? V České republice existují organizace, které buď přímo investují peníze do rozvíjejících se projektů nebo zprostředkovávají těmto projektům kontakt s investory - venture fondy a business angels.

Baterie pracující na cukr

Ten spočívá v nabourání představy o konstrukci klasických akumulátorů. Vyvinuli totiž článek, který je schopen jako zdroj energie použít jakýkoli sacharid a co víc, údajně vydrží třikrát až čtyřikrát déle než obyčejný Li-ion článek. Hlavním produktem reakcí konvertujících chemickou energii sacharidu na elektrickou energii je voda, což spolu s netoxicitou zbylých produktů zajišťuje statut “zelené” technologie, tj. Neškodnost vůči životnímu prostředí a snadnou recyklaci.

Biosenzor na výbušniny

K vytvoření senzoru byl geneticky zkřížen kmen kvasinek se savčím (přesněji krysím) čichovým signalizačním aparátem, následně ještě spojený s expresí zeleného fluorescenčního proteinu. Do takto upravených buněk kvasnic pak byly vpraveny jednotlivé čichové receptory. Když čichový receptor „ucítí“ například DNT, součást výbušniny TNT, biosenzor začne fluorescenčně zářit. Je to vůbec poprvé, co se podařilo identifikovat, naklonovat a nasekvenovat takto pozoruhodný receptor.

Jak začít (inovačně) podnikat – 3. část

FINANCOVÁNÍ INOVAČNÍHO PROJEKTU Podle průzkumů provedených v letech 2002-2003 Jihomoravským inovačním centrem mezi inovačními podniky vnímají jejich představitelé jako největší překážku vlastního rozvoje nedostatek finančních prostředků (33%). Finance jsou přitom kritickým zdrojem, bez nějž se žádné podnikání nerozběhne. Realita je však taková, že zajistit financování začínající firmy je velkým problémem a podnikateli obvykle nezbývá, než budovat firmu velmi pozvolna v závislosti na financích, které má právě k dispozici. Přesto existují nástroje, z nichž některé nejsou příliš výhodné, ale mnohdy pomohou odstranit alespoň největší problém.

Perna Motors vyvíjí unikátní pohonnou jednotku

Vymyslel a celosvětově patentoval unikátní obecný princip šroubového mechanismu, který má velice pestrou možnost použití. Oproti obdobným dosavadním řešením snižuje náklady, je výkonnější, ekologičtější a úspornější. Z aplikací mechanismu lze jmenovat šroubové kompresory, turbíny, lodní pohony, čerpadla, ventilátory, spalovací motory, hnětače apod. „Protože zahraniční obchodní partneři neberou při jednáních fyzické osoby příliš vážně, založil jsem pro získání větší důvěryhodnosti firmu,“ vysvětlil Perna.

Úspěšné transfery technologií

Na realizaci těchto technologických transferů se podílelo celé konsorcium projektu CIRC. Více informací. . .

Cena Inženýrské akademie České republiky

V letošním roce v pořadí již po jedenácté vyhlašuje Inženýrská akademie České republiky svoji výroční cenu, jíž oceňuje osobnosti a řešitelské kolektivy z České republiky i ze zahraničí za významné výsledky tvůrčí práce – vynikající realizovaná technická díla nebo významné přínosy k rozvoji inženýrského výzkumu. Cena si klade za cíl stimulovat práci vědeckých a výzkumných pracovníků, konstruktérů, inženýrů a technických pracovníků i řešitelských kolektivů. Více informací. .

Vědecký inkubátor slouží firmám

Zkušenosti ze Spojených států a z Nizozemska, abychom zůstali na Starém kontinentě, hovoří jasně. Inkubátory výrazně snižují riziko zániku začínajících firem z 80 na 20 procent po prvních pěti letech existence podniku. Pražským malým, progresivním firmám slouží již rok Vědecký inkubátor ČVUT. Jeho vznik umožnila spolupráce mateřské univerzity ČVUT se švédskou společností IKANO.

V Jihlavě vznikne nový technologický park

Vědeckotechnologický park poskytne prostor pro firmy, kterým nabídne vývojová střediska. Začínajícím podnikatelům bude sloužit jako podnikatelský inkubátor. Součástí budou i laboratoře, studovny i komunikační subjekty. Současně zde budou studenti mít možnost praxe a příležitost být u výzkumů, které si školy samy nemohou dovolit," uvedla Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu.

Mladým firmám pomůže nový podnikatelský inkubátor v Brně

Ten do něj také investuje nezbytných 30 milionů korun. Část financí ovšem získá zpět od Evropské unie, a to díky podpoře z programu Prosperita . V inkubátoru najde zázemí nejméně 15 perspektivních firem. „Podnikatelské inkubátory vytvářejí příznivé prostředí pro vznik inovativních firem a připravují podmínky pro spolupráci mezi výzkumnými organizacemi, školami a soukromými podniky,“ vysvětluje Roman Čermák, generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.