Novinky ze světa inovací

Čeští vynálezci a vlivy politiky

Výzkumná a vynálezecká činnost je neodmyslitelně propojena s politikou a jejími vlivy. Politika značně ovlivňuje průběh výzkumných a badatelských aktivit nejen přímými zásahy, pozitivními či negativními, ale také svou nečinností. Zatímco akademický výzkum často probíhá na přímou veřejnou objednávku nebo aspoň s vědomím veřejných institucí, činnost vynálezců je obvykle iniciována nezávisle a ve srovnání s institucionálním výzkumem je jakýmsi nekontrolovatelným samorostem. Tím více jej vlivy politiky zasáhnou po dokončení výzkumu a při snaze o komercializaci těchto výstupů.

Elektronický archiv závěrečných prací MU získal prestižní cenu

V souvislosti s pokračujícími přípravami na budování reaktoru International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) se skupina evropských jaderných výzkumných ústavů dohodla na ustavení zvláštního, vysoce odborného vzdělávacího programu pro budoucí generaci výzkumníků v oblasti jaderné fúze - European Fusion Training Scheme (EFTS). V rámci EFTS vytvořilo Výzkumné centrum Juelich v Německu a jeho partnerské instituce v Anglii, Francii, Dánsku, České republice a Německu vzdělávací program Engineering of Optical Diagnostics for ITER (EODI). EODI nabídne až osmi mladým inženýrům příležitost získat speciální odborné dovednosti v optice, a to prostřednictvím tří let strávených participací na probíhajících fúzních experimentech a účastí na odpovídajících vzdělávacích programech. Na konci programu budou jeho účastníci schopni se plnohodnotně podílet na práci v oblasti jaderné fúze, buď přímo v rámci týmu ITER nebo v některém lokálním výzkumném a vývojovém týmu.

Inženýři se mohou školit na jadernou fúzi a provoz reaktoru ITER

Pro každou zemi je stanoven národní korespondent, který za svou zemi vypracovává tzv. Country Report čili zprávu o dané zemi, ve které se zabývá inovační politikou. Roli národního korespondenta pro ČR plní Technologické centrum AV ČR. Každoročně se vypracovává souhrnná zpráva, která vychází z jednotlivých zpráv všech zemí.

Hodnocení inovační schopnosti ČR: neradostné, ale s určitou nadějí

OptimSys dodá partnerovi software, který rozšíří jeho současné produkty pro telekomunikační trh o možnost provozu nové generace samoobslužných telefonních služeb. Ty používají počítačové rozpoznávání a syntézu řeči a dávají uživateli možnost ovládat systém hlasem, místo v současné době běžné tlačítkové volby. „Dále systém na uživatele mluví syntetizovaným hlasem a není tedy omezen pouze na předem připravené nahrávky. To lze využít například pro efektivní automatizaci informačních a rezervačních linek, jako automatickou spojovatelku a recepční, pro systémy hlasové pošty a v mnoha dalších oblastech.

Inovovat, inovovat, inovovat…

Jak vypadá zaostalost Evropy podle 2005 Summary Innovation Index, ukazuje obrázek č. 1, z něhož je zřejmé, že jen dvě členské země EU jsou na tom podle 26 kritérií Innovation Scoreboard dokonce ještě lépe než Japonsko a USA: Švédsko a Finsko. Mezi USA a Japonsko se navíc vklínilo Dánsko. Takže na severu se inovovat daří.

Středoevropský technologický institut může změnit tvář Brna

O šest hektarů pozemků na pomezí Bohunic a Starého Lískovce, přiléhajících ke kampusu Masarykovy univerzity, žádají město brněnské univerzity a Akademie věd. Radní města Brna se však přiklonili k tomu, aby soukromý investor vybudoval v Západní bráně obchodní centrum a víceúčelovou sportovní halu.   Definitivně rozhodnou brněnští zastupitelé. Myšlenka společného velkého projektu brněnských výzkumných institucí byla rozvíjena již od roku 2005.

Češi málo patentují. Proč? Nezvládají marketing

Nikdo nepochybuje o tom, že čeští vědci "vybádají" spoustu inovací, které by si třeba zasloužily patentovou ochranu. Patent je přitom potřeba pro to, aby vynálezce dostal odměnu, pokud někdo bude jeho inovaci využívat. Málo peněz… "Neřekl bych, že je problém v penězích," domnívá se předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Karel Čada. Patent pro ČR totiž přijde jen na několik desítek tisíc korun.

Transfer technologií by mohl mít jedno centrum

Elektronický archiv závěrečných prací Masarykovy univerzity (MU), který byl veřejnosti zpřístupněn v září 2006, získal jako jeden z nejvýznamnějších počinů v oblasti elektronických zdrojů prestižní cenu Inforum. Archiv je součástí celouniverzitního Informačního systému MU (IS MUNI) pro podporu studia, jenž vyvíjí Fakulta informatiky MU. V současnosti zahrnuje 10 500 bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, které jsou veřejnosti přístupné volně na Internetu ve fulltextové podobě. Unikátní vlastností je také služba na odhalování plagiátů mezi pracemi zveřejněnými v archivu.

Peníze spadlé z nebe

Nově vzniklá situace, kdy většina výzkumných ústavů a pracovišť Akademie věd nově získala statut Veřejné výzkumné instituce (VVI), vytváří potřebu posílení existující infrastruktury pro transfer technologií. Příležitost spočívá ve vnímané povinnosti, ale také možnosti VVI vstupovat do komerčních transakcí. Aktuálně v brněnském regionu existují dvě Centra pro transfer technologií (CTT) a to při Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém. Tato centra obsluhují zaměstnance univerzit.

Rada pro VaV opět pod vládu

Její název bude Czechinvent, technologická agentura. Agentura se bude zaměřovat na podporu aplikovaného výzkumu a přenášení vynálezů a inovací do praxe. Novák tomu chce využít i své kontakty v Kalifornii, kde dosud působil jako zástupce CzechInvestu. .