Novinky ze světa inovací

Brno má šanci být zázemím pro středoevropské vědce

Kelly Services si Talents Technology nevybrala náhodně. Talents je silná především v oblasti farmacie a IT, kde je známá díky svým vysoce kvalitním službám a zákaznickému servisu. „Díky Kelly Scientific Resources rozšíříme naše současné spektrum služeb na trhu vyhledávání odborníků. Zároveň začneme nabízet nové služby, které nám přinese unikátní know-how Kelly spojené se specifickou rolí HR v oblasti výzkumu a vývoje,“ uvedla senior konzultantka divize pharma společnosti Talents Technology Barbora Taušová.

Na český trh přichází Kelly Services – firma, která je největší na světě v umísťování vědeckých pracovníků

Vědci z University of Southampton připravují velmi složité řešení napájení kardiostimulátorů bez baterií. Miniaturní generátor o velikosti menší než jeden krychlový centimetr využívá energii získanou z vibrací okolního prostředí. Jádrem zařízení je magnet, pomocí něhož se získává elektrická energie z chvění. Přestože zařízení produkuje pouze mikrowatty, získaná energie je dostačující k pohánění senzorů přístrojů a průmyslových zařízení.

Stanovit si cíle podle SMARTu a být úspěšní

Podnikatelé jsou nuceni téměř neustále vymezovat cíle. Prioritně jsou to  ty dlouhodobé – strategické, které určují směřování celého podniku, dále rozhodují o cílech střednědobých a krátkodobých,  Přesně je nadefinovat je velice důležité pro komunikaci, pochopení a porozumění všemi lidmi, kterých se týkají. Proto by se měl při stanovování jakýchkoliv dílčích cílů (to znamená s výjimkou cílů strategických, jenž jsou obecné) dodržovat princip SMART.  SMART je souhrn pravidel, která určují, jakým způsobem mají být cíle vyjádřeny tak, aby bylo možné na závěr vyhodnotit, zda jich bylo dosaženo nebo ne.

Podniková kultura II. - Silná versus slabá podniková kultura

Jak poznat silnou podnikovou kulturu? Zde je uvedeno několik indicií, kterými se silná podniková kultura vyznačuje. 1.  Zprostředkovává a usnadňuje jasný pohled na podnikové hodnoty a normy a činí je tak přehledné a poměrně snadno pochopitelné. 2.

Pomozte nám dále zlepšit portál

Co by vlastně Středoevropský technologický institut znamenal? Centrum vědy, v němž budou vyvíjet nové technologie týmy vědců nejen z Brna a České republiky, ale i ze středoevropských odborných pracovišť. „Institut by měl stát na dvou pilířích. Jedním jsou vědy o živé přírodě, biomedicínský výzkum. A druhým vědy o přírodě neživé - tedy otázky týkající se více technických věcí," vysvětluje mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

OptimSys uzavřel smlouvu s přední americkou společností

Pomozte nám vyzkoušet funkčnost portálu a odstranit případné nedostatky. Budeme rádi, pokud nám napíšete Váš názor a podněty pro změny, což nám umožní připravit pro vás ještě užitečnější a uživatelsky příjemnější portál. Také nám můžete napsat o čemkoli, co se týká inovací, vynálezů, projektů, výzkumných záměrů, inovačního podnikání, spolupráce vysokých škol a podniků, akcí (semináře,konference, workshopy,. .

Financování malých a středních podniků Evropskou unií

Samotné založení vlastního podniku a rozvoj jeho činnosti vyžaduje odpovídající financování. Velmi často podnikatelé trpí nedostatkem vlastního kapitálu, který se snaží vykompenzovat jinými finančními prostředky. Ty ale není snadné si opatřit vzhledem k tomu, že banky mnohdy nechtějí poskytovat úvěry - odmítají podstupovat riziko, jenž je bezesporu s financováním těchto podniků spjato. Protože si Evropská unie dobře uvědomuje, jak důležitou roli malé a střední podniky zaujímají, snaží se je podporovat vytvářením vhodného prostředí a také financováním, kdy podpora EU je převážně nepřímá (finanční nástroje a strukturální fondy) a v některých případech přímá, kam patří jiné formy finanční podpory.

Další šance pro rozvoj malého a středního podnikání s pomocí EU

Podporu malého a středního podnikání EU financuje především ze svých strukturálních fondů. Konkrétně všeobecného rozvoje malého a středního podnikání se týkají fondy ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje), s cílem přispět ke zvyšování hospodářské vyspělosti evropských regionů. Zejména nyní, v letech 2007 – 2013 (právě pro toto období je zpracována Koncepce rozvoje malého a středního podnikání), se nabízí čerpání značného množství prostředků z těchto fondů. Pro toto období jsou navrženy operační programy, z nichž pro nás nejzajímavější je operační program Podnikání a inovace, jenž má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení přitažlivosti České republiky, regionů a měst pro investory, podporu inovací, stimulaci poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, komercializaci těchto výsledků, podpory podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií.

Máme doporučený projekt k podpoře ze strukturálních fondů EU, ale co dál?

Podmínkou samotného podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU, případně uzavření Smlouvy o financování, je prokázání financování nákladů projektu v celé jeho šíři z vlastních nebo úvěrových zdrojů. Bohužel na neznalost této skutečnosti doplácí stále většina podnikatelů,  kteří sice předkládají kvalitní projekty, měli by nárok na dotaci, ale té potom nemohou využít, protože nemají nutný kapitál k realizaci projektu. Svoji možnost tak promarní jen díky nedostatku informací, přitom banky nabízejí pomocnou ruku a poskytují poradenství a úvěry přesně pro příležitost  čerpání dotací. Banky vytvořily speciální programy týkající se čerpání dotací, a to zejména příslibu úvěru, který je nezbytným dokumentem doprovázející žádost, jak je již výše zmíněno, a úvěrů předfinancování a spolufinancování.

Vědci objevili chybějící článek rostlinné biosyntézy vitamínu C

Dr. Steven Clarke z institutu molekulární biologie a katedry chemie a biochemie na UCLA vysvětluje: „Zabývali jsme se velice pozoruhodným genem hlístice Caenorhabditis elegans. “, získali jsme řadu nových poznatků, až „jsme objevili poslední neznámý enzym v rostlinné biosyntéze vitamínu C“ řekl Dr. Charles Brenner z oddělení genetiky na Dartmouth Medical School.