Novinky ze světa inovací

Programy a nástroje EU využitelné českými podniky

Tento pátek 24. 6. se v Černínském paláci v Praze uskuteční seminář "Programy a nástroje EU využitelné českými podniky".  Účast na semináři je zdarma.

Software firmy Cosect ochrání tajná a cenná data v počítači

Představte si situaci. Používáte svůj počítač nebo notebook, kolem něj je plno různých disket, flash disků a na nich různé dokumenty. Stává se, často ve firmě nebo také doma, že se tu a tam někdo nepovolaný dostane k vašemu počítači, začne být zvědavý a může si sebou odnést vaše osobní data. V horším případě vám ukradne flashku nebo celý notebook a nejenom vaše práce, ale také vaše know-how, obchodní plány, osobní korespondence a tajné soubory jsou v rukou někoho jiného.

Jak začít (inovačně) podnikat - 2. část

Samozřejmě 4T není vše, co potřebujete pro dovedení firmy k soběstačnosti a úspěchu, chybí např. finance a další důležité podnikové zdroje. Přesto ani dostatek rozjezdového kapitálu vám nepomůže k rozběhu a realizaci inovačního projektu, pokud současně nesplňujete podmínku 4T. Těmito čtyřmi „T“ je dlážděna vaše cesta k onomu vytouženému finálnímu „T“ – Treasure (poklad).

Kardiostimulátor: vibrace nabíjejí miniaturní generátor

Jako zdroj energie pro kardiostimulátory může být v blízké budoucnosti vyžit miniaturní generátor, který je nabíjen prostřednictvím vibrací okolního prostředí. Vědci z University of Southampton připravují velmi složité řešení napájení kardiostimulátorů bez baterií.   Miniaturní generátor o velikosti menší než jeden krychlový centimetr využívá energii získanou z vibrací okolního prostředí. Jádrem zařízení je magnet, pomocí něhož se získává elektrická energie z chvění.

Mobbing a bossing

Obětí mobbingu se stávají muži i ženy různých věkových kategorií v různém postavení. Jedná se o systematické intrikování, šikanování na pracovišti řízené kolegy, jejichž cílem je někoho poškodit, znemožnit a způsobit škodu. Toto systematické týrání způsobuje jedna či více osob alespoň jednou týdně po dobu šesti měsíců. Slovo mobbing pochází z anglického „to mob“ - tzn.

Jihomoravské inovační centrum pomáhá malým a středním podnikům

Cílem BAC je zajišťování finančních prostředků a předávání podnikatelských zkušeností firmám s inovativním potenciálem na území Jihomoravského kraje a tím podpořit vývoj nových technologií, výrobků a služeb, rozvoj MSP (malé a střední podniky) a vznik nových pracovních míst na tomto území. Jak systém funguje? Podnikatel zjistí, že existuje možnost takovéto podpory a prostřednictvím internetu, zašle stručnou charakteristiku (executive summary) svého projektu a zaplatí drobný administrativní poplatek. Tento poplatek bude spíše jako ochrana proti zahlcení nesmyslnými projekty. BAC buďto rozhodne, že takovýto projekt by měl získat podporu a bude ho tedy zastřešovat, anebo, že tento projekt není pro BAC vhodný.

Získávání zaměstnanců

Interní výběr zaměstnanců Interní výběr zaměstnanců znamená, vybrat na nový post některého zaměstnance ze svého středu. Samotná metoda je, co se týče získání zaměstnance poměrně nenákladná. Problém je ale dodatečné vzdělání stávajícího zaměstnance, které může být poměrně drahé. Velmi záleží na pozici, kterou by nový pracovník měl zastávat.

Nové řešení podnikových systémů - Software as a Service nebo Application Service Provider?

Hostování je nabízeno buď jako SaaS (Software as a Service) nebo jako ASP (Application Service Provider). Liší se umístěním dat uživatelů. V prvním případě jsou data uložená na jednom serveru, který sdílí více uživatelů. V druhém má každý uživatel svůj vlastní server.

Podniková kultura I.

Mnoho managerů se mylně domnívá, že nastolit dobrou podnikovou kulturu není žádný problém. Na vrátnici vylepí etický kodex, zaměstnancům koupí stejnokroje a sjednotí vybavení kanceláří. Podnikovou kulturu je ale třeba chápat v daleko rozsáhlejším kontextu. Důvodů proč, a jak se vůbec pojem podniková kultura do managementu dostal, je hned několik.

Biotechnologické postupy při čištění odpadních vod

Mechanické čištění Čistící proces je započat hrubým předčištěním prostřednictvím lapáků štěrku a česlí. Dále voda prochází přes podélné lapáky písku a následně je přečerpána do usazovacích nádrží. Usazovací nádrže tvoří poslední mechanický stupeň, sedimentuje zde primární kal, který je odčerpáván na gravitační zahuštění v kruhové nádrži. Takto je zahušťován i sekundární biologický kal, vzniklý v biotechnologické části čištění.