Společnost Honeywell a VUT v Brně budou spolupracovat na společných projektech

„Formální potvrzení spolupráce se společností Honeywell, která trvá prakticky už více než šest let, je pro nás nezbytná také při žádání o dotace z evropských fondů. V příštích několika letech by VUT společně s dalšími brněnskými vysokými školami chtělo získat několik milliard korun na vybudování Středoevropského technologického institutu CEITEC, a také na realizaci několika středních a menších projektů našich fakult,“ uvedl rektor VUT prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA. Jedním z těchto středních projektů je např. vznik špičkového strojírenského centra NETME na Fakultě strojního inženýrství.

Honeywell chce v Brně přijmout další inženýry

Výzkumné a vývojové centrum Honeywellu v Brně zaměstnává kolem 700 inženýrů, přibližně 500 tvoří právě absolventi VUT v Brně. Podle Ing. Jaroslava Doležala, jednatele společnosti, chce Honeywell počet svých zaměstnanců v Brně v blízké budoucnosti ještě zvýšit. Honeywell už v roce 1993 otevřel vývojové středisko v Praze, šlo o první zařízení svého druhu mimo území USA.

Další vývojáře pak firma zaměstnala v Brně, kam přišla v roce 2003. Honeywell má v Brně ještě sesterský závod v Českém technologickém parku. Do svých brněnských poboček investoval již několik set milionů korun. Kromě toho působí také v Ostravě a Olomouci.

Podle znění dohody společnost Honeywell nabídne VUT v Brně účast na společných projektech v oblastech letecké elektroniky, avioniky a navigace, konstrukce letadel a pohonných systémů, tvorby a vývoje SW pro letecký průmysl, modelování a simulace spalovacích motorů/turbogenerátorů, základy konstrukce turboagregátů/turbokompresorů pro osobní a nákladní vozidla, řízení a optimalizace hierarchických soustav, identifikace mnoharozměrových systémů, diagnostiky a monitorování soustav a operátorského řízení.

Podepsaná dohoda umožní účast pracovníků společnosti Honeywell v oblasti výuky na VUT v Brně formou přednáškových cyklů a seminářů, a také jejich působení v orgánech VUT (správní rada, vědecká rada aj.). Společnost Honeywell se rovněž zavázala k podpoře univerzitních laboratoří a sponzoringu některých významných akcí VUT.Podpora talentovaných studentů

Významnou součástí dohody je podpora studentů VUT. Společnost Honeywell bude zadávat témata doktorských, diplomových, bakalářských a event. semestrálních prací s tím, že odbornými vedoucími a konzultanty prací budou její pracovníci.

Společnost také zajistí program Innovators Scholarship (stipendium a praxe) pro vybrané studenty VUT. Studentům VUT s dobrými a vynikajícími výsledky společnost poskytne stipendia prostřednictvím svého programu Honeywell Bursary.

VUT v Brně zajistí po vzájemné dohodě na základě dílčích smluv své pracovníky pro budoucí společné projekty se společností Honeywell. VUT také poskytne přednášející pro zásadní odborná témata podle zájmu Honeywellu, umožní zadávat doktorské, diplomové, bakalářské a semestrální práce a poskytne prostor pro odborné přednášky. Umožní také reklamní činnost společnosti Honeywell a nábor studentů – jejích budoucích zaměstnanců.

Honeywell je jedním ze strategických partnerů VUT v Brně. Brněnská technika samozřejmě spolupracuje i s řadou dalších českých a zahraničních firem.

V prosinci minulého roku např. zahájila univerzita spolupráci s kopřivnickou automobilkou v oblasti vývoje ekologických vznětových motorů emisní specifikace Euro 6 a v projektu vývinu nových kompozitních materiálů, které  budou sloužit ke snížení hmotnosti těžkých nákladních vozidel Tatra.

Facebook komentáře

Share on Myspace